DIN SÄKERHET

INTEGRITET

Integritet och informationssäkerhet är viktigt för oss. Vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt, i enlighet med EU-förordningen om integritet, GDPR (General Data Protection Regulation). På den här sidan kan du läsa om hur vi gör detta.

Vi samlar in personuppgifter via e-post, telefon eller andra system som är relevanta och nödvändiga för att leverera våra tjänster till dig som gäst. Samma princip gäller för våra partners och leverantörer.

Vi förbehåller oss rätten att skicka relevant information till dig via e-post och SMS. Detta kommer vanligtvis att vara en bekräftelse på din bordsbokning eller nyhetsbrev från våra restauranger om du har anmält dig till detta. Vi kommunicerar alltid tydligt var och hur du kan avregistrera dig från dessa utskick.

Vi lagrar inte kortnummer och annan känslig betalinformation. Betallösningarna på vår webbplats tillhandahålls av en PCI-certifierad tredje part där all data är krypterad. Vi arbetar kontinuerligt för att uppnå hög säkerhet för dig som användare, men vi kan inte garantera säkerheten för information du lämnar när du är ansluten till internet.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

På denna sida hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har gällande denna process.

För frågor om vår process för personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Email: contact@eltallerdefranko.com.

 

El Taller De Franko Restaurang AB är personuppgiftsansvarig. Vi kontrollerar din information och ansvarar för att den är i enlighet med tillämpliga integritetslagar. 

Kontaktinformation: 

El Taller De Franko Restaurang AB
Org. nummer: 559394-3235
Köpmangatan 5, 33230, Gislaved

Email: contact@eltallerdefranko.com

Den information vi samlar in om dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), men kan även överföras till och behandlas i ett land utanför EES. Alla sådana överföringar av personuppgifter utförs i enlighet med tillämpli

Din information används endast internt på El Taller De Franko. Vi lämnar aldrig vidare, säljer eller utbyter din information till tredje part i marknadsföringssyfte utanför företaget. Information registrerad hos partners, system eller underleverantörer kommer endast att användas för att erbjuda dig våra tjänster.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra, såvida det inte finns en laglig grund för detta. Exempel på sådan grund kan vara ett avtal med dig. Det kan till exempel vara utlämnande av betalningsinformation till finansiella institut och leverantörer av betaltjänster angående betalningsutförande eller att det finns en rättslig grund som kräver att vi lämnar ut information.

El Taller De Franko Restaurang AB använder databehandlare för att samla in, lagra eller behandla personuppgifter för vår räkning. I sådana fall har vi kommit överens om att säkerställa informationssäkerheten i alla skeden av processen. Vi använder följande databehandlare idag:

För varje specifik behandling av personuppgifter vi samlar in från dig kommer vi att informera dig om insamlingen är lagstadgad eller nödvändig för att ingå ett avtal, och om du är skyldig att uppge personuppgifterna samt vilka konsekvenserna kan bli om du väljer att inte göra detta. 

Cookies är små textfiler som sparas på användarens mobil, dator eller surfplatta. De kommer från olika webbplatser som besöks och lagras lokalt på enhetens hårddisk. Syftet är att webbläsaren ska kunna hantera personlig information från olika webbservrar på webben, såsom identifiering och spårning av användarnavigering. 

Google Analytics är en webbanalystjänst. Google Analytics använder cookies för att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie med hjälp av den relevanta webbplatsen, inklusive IP-adress, skickas till Google och lagras på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje part, i enlighet med gällande lag, alternativt att denna tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan information som Google har. 

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av webbsidor för att få information om vilka sidor som är mest besökta, var användarna kommer ifrån, vid vilka tidpunkter sidorna är mest besökta etc. 

Du har rätt att kräva åtkomst, rättelse eller radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att kräva begränsad process, invända mot behandling och kräva rätt till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida: www.imy.se/.

Rätt till åtkomst: Du har rätt att när som helst begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Kontakta oss på contact@eltallerdefranko.com för att få information om dina personuppgifter.

Rätt att bli informerad: Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt till ett registerutdrag med dessa uppgifter. Detta gäller den information du har lämnat till oss.

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de inte är korrekta. Detta inkluderar rätten att fylla i ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd: Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att när som helst få dessa raderade. Undantag förekommer i vissa speciella situationer som involverar utestående skulder, om din skuld har sålts till tredje part, vid misstanke om missbruk av våra tjänster eller om du har gjort inköp där vi ska förvara uppgifter i samband med bokföringsskyldigheten.

Rätt att invända mot behandling av personuppgifter: Som registrerad användare har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter där detta grundar sig på El Taller De Franko’s berättigade intressen, om det i ditt specifika fall finns skäl som talar emot behandlingen. Vi kommer inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter om vi inte kan peka på ett legitimt skäl för behandlingen som har företräde framför dina intressen och rättigheter i enlighet med våra lagstadgade rättigheter.

Rätt att protestera mot direktmarknadsföring: Du har rätt att när som helst motsätta dig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Du gör detta enklast genom att avregistrera dig från våra nyhetsbrev, genom att följa instruktionerna som alltid ges i utskicket.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter i särskilda fall, såsom protest mot behandlingen av berättigade intressen, om dina uppgifter är felaktiga, om behandlingen är olaglig eller om vi inte längre behöver din information men måste behålla dem för att försvara lagstadgade rättigheter.

Rätt till överföring: Du har rätt att få en kopia av de behandlade uppgifterna på ett strukturerat, generellt och maskinläsbart sätt för dig eller annan del. Detta gäller den information du har lämnat till oss.

Om du anser att El Taller De Franko har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som inte är i enlighet med lagen kan du kontakta oss på contact@eltallerdefranko.com.
Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du hittar information om hur du kontaktar IMY på deras hemsida: www.imy.se.

Senast Uppdaterat och Ikraftträdande Datum: augusti 23, 2023

Öppettider

Måndag 11:00 - 14:00
Tisdag 11:00 - 14:00
Onsdag 11:00 - 14:00
18:00 - 22:00
Torsdag 11:00 - 14:00
18:00 - 22:00
Fredag 11:00 - 14:00
18:00 - 23:00
Lördag 18:00 - 23:00
Söndag Stängt

Hitta Hit

Håll I Ett Event Eller Boka Ett Bord

Oavsett om du letar efter ett bra ställe att äta en trevlig middag på eller om du vill fira en händelse är vi det perfekta stället.
sv_SESV
Rulla till toppen